พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:05

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 06.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีทำบุญตักบาตร 
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 
ณ  บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช