พิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 05:46

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 16.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน 
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน 
ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งมีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทานและพระบฏของหน่วยงานต่างๆ
จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สู่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2