พิธีเวียนเทียน เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 05:48

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 18.30  น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเวียนเทียน 
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  พระราชวิสุทธิกวี  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีเวีนยเทียน 
ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช