ร่วมพิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูปฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:06

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป 
แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ
เหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา
ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ  ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

LAST_UPDATED2