ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:12

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม 
กรณีกรมที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ขึ้นใหม่  ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  
ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานองคมนตรี  ถนนสราญรมย์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร