พิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์ เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป ประทาน ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:43

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์
เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป
ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดประทานแก่ครอบครัวของ ร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ 
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน
ณ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพิธีการศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ณ วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

 

LAST_UPDATED2