พิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:10

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพุทธศาสนิกชนในเขตบุญของวัดขนาน 
ร่วมในพิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ
ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยจะเปิดการจัดการเรียนการสอนบาลีให้กับภิกษุ สามเณรในภาพของอำเภอ 
โดยมี  พระเดชพระคุณพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ณ วัดขนาน  ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช