พิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ พระเทพสิริโสภณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:12

วันอาทิตย์ที่ 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 16.00  น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบพิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ
พระเทพสิริโสภณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมและอำนวยความสะดวก ในพิธีดังกล่าว
ณ วัดสมอ  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช