วัดแจ้ง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:31

วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓  บ้านปากพููน ๕ ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๓  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๕  ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง นับตั้งแต่วันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๗  ไร่  ๕.๑๐ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนพัฒนาการ - วิทยาลัยเทคนิค

ทิศใต้ ติดต่อกับกำแพงวัดประดู่พัฒนาราม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนพัฒนาการเป็นด้านหลังวัด

ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนราชดำเนิน

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระเทพปัญญาสุธี

LAST_UPDATED2