วัดท่าโพธิ์ (ธ) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:35

วัดท่าโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่ที่ถนนท่าโพธิ์  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๙๑    ตารางวา  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๓๒๗  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดคลองท่าวัง

ทิศใต้ จดบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

ทิศตะวันออก จดบริเวณบ้านท่าขนอน

ทิศตะวันตก จดคลองท่าวัง

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระราชญาณมุณี วิ.  (จรัล โอภาโส)

LAST_UPDATED2