วัดมะนาวหวาน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:36

วัดมะนาวหวาน เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๖  ถนนนครศรีธรรมราช-จันดี  หมู่ที่ ๔  ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดถนนทางหลวง ๔๐๑๕

ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ

ทิศตะวันออก จดคลองจันดี

ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระราชสิริธรรมมงคล (สอน ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2