รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 03:21
จำนวนวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช 626 วัด
มหานิกาย 544 วัด
ธรรมยุต 82 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 4 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต 2 วัด
วัดราษฎร์ 622 วัด
มหานิกาย 542 วัด
ธรรมยุต 80 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พระภิกษุ 3,370 รูป
มหานิกาย 2,966 รูป
ธรรมยุต 404 รูป
สามเณร 705 รูป
มหานิกาย 599 รูป
ธรรมยุต 106 รูป

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

LAST_UPDATED2