สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home บทความทางศาสนา ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรคเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 manager 2
2 รับรถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) manager 5
3 จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช manager 3
4 มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 manager 11
5 พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า manager 5
6 มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ manager 2
7 พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทสวดรตนสูตร manager 14
8 ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา manager 9
9 จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช manager 7
10 สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) manager 9
11 ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ manager 10
12 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID - 19) manager 15
13 ร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด manager 12
14 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในวัดธาตุน้อย manager 14
15 การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี manager 2
16 ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต manager 5
17 นำคณะทำงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช manager 5
18 พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชน์พระสุพรรณบัฎ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร manager 4
19 จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช manager 2
20 ตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อถวายพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช manager 3
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ