พศจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดห้วยหอยโข่ง (ร้าง) ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอภิชญา  ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายจารุวัฒน์  กิตติธิรางกูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชาวลิต  บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่รังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดห้วยหอยโข่ง (ร้าง) ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,527