ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ จัดเตรียมพิธี จัดการแสดงและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ จัดเตรียมพิธี จัดการแสดงและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,102