ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ จัดเตรียมพิธี จัดการแสดง และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศยกเลิก e-bidding สวดมนต์ข้ามปี66.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,125