แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,178