ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ จัดเตรียมพิธี จัดการแสดง และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ จัดเตรียมพิธี จัดการแสดง และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,157