“การประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)”

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,736