“การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินวัดพระเงิน (ร้าง) จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวภาสินี ถาวรวงศ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินวัดพระเงิน (ร้าง) ตำบลคลัง เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,750