“โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการ การบูรณปฏิสังขรณ์วัด ตามโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดสิริรัตนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, วัดโบสถ์ธาราวดี อำเภอปากพนัง, วัดบางหว้า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, วัดเหมก อำเภอปากพนัง และวัดป่าระกำเหนือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,729