“ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ของ (ทุกวันพุธ) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ”

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในส้งกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ของ (ทุกวันพุธ) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ตั้งสำนักงานฯ ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,725