“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ของ (ทุกวันพุธ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

                วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ของ (ทุกวันพุธ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณที่ตั้งสำนักงานฯ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,809