“พศจ.นศ.ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมให้กำลังใจ กรณีเกิดเหตุฟ้าผ่าส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้กุฎิสงฆ์ ณ วัดโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช”

                    วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมให้กำลังใจ กรณีเกิดเหตุฟ้าผ่าส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้กุฎิสงฆ์ วัดโพธิ์เสด็จ พร้อมทั้งได้ถวายแนวทางในการขอรับเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์วัดที่ประสบวินาศภัย ณ วัดโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,846