“พศจ.นศ. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔”

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นางสาวภาสวดี คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,849