“พศจ.นศ. ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ”

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๖.๓๐ น. นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ยนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,814