“พศจ.นศ.ลงพื้นที่ทำผังแสดงเขตจัดประโยชน์ วัดบางเนียนเหนือ (ร้าง) ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

    วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวอภิชญา ร่อนรา ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายเชาวลิต บัวเผียน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และนายนนทพร บุญชุม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่ทำผังแสดงเขตจัดประโยชน์วัดบางเนียนเหนือ (ร้าง) ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,850