“พศจ.นศ.เข้ากราบสักการะและขอพร พระครูบริหารสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง (ธ) เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

         วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ากราบสักการะและขอพร พระครูบริหารสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง (ธ) เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ วัดรามประดิษฐ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,843