ลงพื้นที่รังวัดร่วมกับช่างรังวัด สนง.ที่ดินจังหวัดนครศรีฯ สาขาทุ่งสง เพื่อตรวจสอบพื้นที่และบันทึกถ้อยคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดิน วัดขรัวอินทร์ (ร้าง) ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

              วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่รังวัดร่วมกับช่างรังวัด สนง.ที่ดินจังหวัดนครศรีฯ สาขาทุ่งสง เพื่อตรวจสอบพื้นที่และบันทึกถ้อยคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดินวัดขรัวอินทร์ (ร้าง) ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,282