ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา พาเพื่อนพบเพื่อน”

                      ในวันอังคารที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดโครงการ “เพื่อนพึ่งพา พาเพื่อนพบเพื่อน” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,236