สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่นำช่างรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินวัดแพงพวย (ร้าง) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

                    วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่นำช่างรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินวัดแพงพวย (ร้าง) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,236