สนง.พศ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ "ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live และ Youtube สำนักงาน ก.พ.ร.)

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวจันทิมา บุญจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ "ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live และ Youtube สำนักงาน ก.พ.ร.)


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,195