การประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,249