ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินวัดหัวคันนา (ร้าง) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายพรภวิทย์ จินตาแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่เป็นผู้ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินวัดหัวคันนา (ร้าง) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,097