พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร แด่พระนวกะ จำนวน ๑๕ รูป จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร แด่พระนวกะ จำนวน ๑๕ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค ๑๖ (ธ) เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,323