สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรราช ร่วมลงนาม MOU ต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน ๑๙ องค์กร ร่วมลงนาม MOU ต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เพื่อร่วมกันที่จะดำเนินการอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครองและร่วมบริหารจัดการวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในฐานะแหล่งมรดกทางพุทธสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และราชอาณาจักรไทย โดยจะได้ดำเนินงานด้านส่งเสริมกำกับดูแลและปกป้องพื้นที่มรดก ภายใต้ระเบียบกฎหมายของหน่วยงาน และหลักเกณฑ์มรดกโลกโดยจะเริ่มดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๐ รวมระยะเวลา ๕ ปี
 


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,070