การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Kickoff ITA ๒๐๒๓)

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชการมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Kickoff ITA ๒๐๒๓) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : ITAS NACC และ Youtube : ITAS NACC โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำส่วนราชการในพื้นที่จำนวน ๓๔ หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,147