การเตรียมความพร้อมตามโครงการปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ปฏิบัติบูชา ตามรอยพระสัมมาฯ สู่นครบวรสุข” และพิธีแสดงพระธรรมเทศนาฯ “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางวราพร สนามแจ่ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีฯ/โครงการต่าง ๆ ดังนี้ ๑. โครงการปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ปฏิบัติบูชา ตามรอยพระสัมมาฯ สู่นครบวรสุข” ณ วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ๒. พิธีแสดงพระธรรมเทศนาฯ “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดมุมป้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,147