ลงพื้นที่วัดพรหมโลก เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบในการประชุม “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่วัดพรหมโลก เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบในการประชุม
เพื่อเตรียมการประชุมในการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจเยี่ยม  
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
“หมู่บ้านรักษาศีล 5”
ณ  วัดพรหมโลก  ตำบลพรหมโลก  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,323