กิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชัน Z00M Meetings ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชัน Z00M Meetings ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 440,483