เจ้าหน้าที่ สสจ. มาให้คำแนะนำในการทำความสะอาดในวัดพระอารามหลวง ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา  14.30  น.  
นายธีรเดช  จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดในวัดพระอารามหลวง
ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)
ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,999