การประชุมสรุปเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ​​​​​​​ “หมูบ้านรักษาศีล 5”

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา  13.00  น.
นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมสรุปเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมูบ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) ประจำปี 2563
ณ วัดพรหมโลก  ตำบลพรหมโลก  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4891