“การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาบวร ปวรธมฺโม พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมออกนิเทศ ณ สำนักศาสนศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. เวลา ๑๓.๔๕ น. ณ วัดรามประดิษฐ์ (ธ) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๒. เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดคงคาสวัสดิ์  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
ทั้งนี้ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,455