“การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี”

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเมตตา จากพระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที เจ้าคณะอำเภอช้างกลาง พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมออกนิเทศ ณ สำนักศาสนศึกษา ณ วัดศรีพิบูลย์ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช,วัดเนกขัมมาราม ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,472