กิจกรรมเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ สู่พระพุทธศาสนา ๔.๐” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

           วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ สู่พระพุทธศาสนา ๔.๐”  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี ๒๕๖๕  พร้อมด้วยนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานพิธีฯ และข้าราช เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,223