การรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดเขาขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายพรภวิษย์ จินตาแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่นำนายช่างรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดเขาขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,357