การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมสักการะบูชา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๐ วัน ๑๐ คืน)  พื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าเที่ยวชมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,368