การน้อม​ถวาย​มุทิตา​จิตแด่​พระเดชพระคุณ พระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ (ธรรมยุต) และ ภาค ๑๗ - ๑๘ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาส​วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่อง​ใน​โอกาส​เจริญ​อายุวัฒนมงคล​ ๗๓ ปี​

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมน้อม​ถวาย​มุทิตา​จิตแด่​พระเดชพระคุณ พระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ (ธรรมยุต) และ ภาค ๑๗ - ๑๘ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาส​วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่อง​ใน​โอกาส​เจริญ​อายุวัฒนมงคล​ ๗๓ ปี​ ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลใน​เมือง​ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช​ จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,319