แบบฟอร์มคำร้องขอต่อสัญญาเช่าที่ดินวัด (ร้าง) และแบบฟอร์มใบมอบอำนาจ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบฟอร์มคำร้องขอต่อสัญญาเช่าที่ดินวัด (ร้าง) เอกสารประกอบ ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน |
pdf แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ เอกสารประกอบ ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบและผู้รับมอบ) ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบและผู้รับมอบ) |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,459