ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว พศจ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างเหมาจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พศจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขตที่ดินวัดดอนสีพ้ง (ร้าง) ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีปลงผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พศจ.นครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวก ตรวจสอบเอกสาร กรอกข้อมูลออนไลน์และอัปโหลดเอกสารในการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,527